BRÄNNÖ BÅTÄGARE FÖRENING

Box 1018,
430 85 Brännö
Postgiro 59 78 86 - 1

Namn

Adress

e-mail

Tel

Lars Engkvist, ordf.

Husviksvägen 102,
430 85 Brännö

lars.engkvist@psy.gu.se

031-97 18 59,
0708-35 86 00

 

 

Janne Nyman, sekreterare

Hamnkapten Husvik

Ramsdalsvägen 5,
430 85 Brännö

mosevikaren@gmail.com

031-97 11 38

 

 

 

Mats Anderssson

Hamnkapten Pannevik

Kvigvallen 40,
430 85 Brännö

maan@live.se

031-97 12 07, 0709-75 11 78

 

 

 

Mattias Forssén

Kassör

Husviksvägen 5,
430 85 Brännö

mmforssen@telia.com

031-97 18 98,
0739-02 16 21

 

 

 

Claes Fris

Hamnkapten Lönndal

Husviksvägen 54,
430 85 Brännö

claes.fris@consilium.se

031-97 02 12,
0768-78 91 91

 

 

 

KLas Ålander
Hamnkapten Vassdal,
Gröna vik

Djupedalsgat. 2,
413 07 Gbg.

klasalander@gmail.com

0705-772499

     

Björn Norrman

Hamnkapten Norra Räcket

Haggårdsvägen 27,
430 85 Brännö

 

031-97 24 72,
073-99 56 321

 

 

 

Niklas Lorén

Hamnkapten Södra Räcket

Haggårdsvägen 33,
43085 BRÄNNÖ

 

076 338 08 59
 

 

 

 

Lennart Granström

 

Skedet 3,
430 85 Brännö

 

031-97 13 48,
0705-608 206

 

 

 

Nils Ekberg

Revisor

Västergatan 11,
413 13 Göteborg

nilsg.ekberg@hotmail.se

0709-56 86 59

 

 

 

Lisbeth Hansson

Revisor

 

 

hanssonslb@hotmail.com

 

 

 

 

Rolf Jörgensen

Revisorssuppleant

Husviksvägen,
430 85 Brännö

agneta.jorgensen@telia.com

031-28 75 05,
0708-16 92 31