Taxor och regler för uppläggning i Gröna vik och Drevsnäs
(
Regler fastställda i januari 2020)

 

 

Brännö Båtägare Förening (BBF) arrenderar och ansvarar för båtuppläggningen i Gröna vik och Drevsnäs på uppdrag från Brännö Bys Samfällighetsförening.

 

Uppläggning av båtar och användning av utrustningen är reserverad för medlemmar i BBF.

 

Medlem som inte följer föreningens regler eller motarbetar dess ändamål eller intressen, kan uteslutas ur föreningen och förlorar sin rätt till båtuppläggningsplats.

 

·        Medlemsavgiften är 250 kronor per år.

 

·        Utöver detta debiteras 200 kr för en båt vilket gäller för platshyra och användning av BBF:s utrustning som kärror, ramp osv. För en båt är avgiften alltså 450 kr. Ytterligare båtar debiteras med 100 kr per båt.

 

·           För kanoter och jollar gäller 50 kr per styck. För en kajak blir avgiften alltså 300 kr, för två,350 kr osv.

 

·        Båtar tas normalt upp tidigast 20 augusti och ska sjösättas senast till midsommar.

 

·        Direkt efter sjösättning skall pallningsvirke, lämpligen märkt med namn, stuvas undan på anvisad plats.

 

·        Uppläggning på sommaren kan tillåtas för båt eller vagn men skall begränsas till anvisad plats. Denna sommaruppläggning debiteras extra med 2000 kr.

 

·        Förflyttning av kvarstående båtar och pallningsmaterial debiteras 300 kr.

 

·        Vid vinteruppläggning skall båtarna vara tydligt märkta med namn och telefonnummer.

 

·        Varje båtägare som nyttjar BBF's båtuppläggning och utrustning ansvarar för att:

-          respektera tidsgränserna för vinteruppläggning (undantag kan beviljas)

-          vårda och använda BBF's utrustning med förnuft. Överlasta inte kärran, pumpa upp hjul om nödvändigt, ta bort tång och sjögräs och spola av kärran efter att du använt den

-          hålla rent och snyggt. Plocka bort ditt, och gärna annat skräp

-          vara försiktig med eldfarliga vätskor

-          inte förorena miljön

    

    

Är du intresserad av att lägga upp din båt i någon av dessa hamnar eller har frågor, vänd dig till:

 

Drevsnäs - hamnkapten Claes Fris, 031-970212

Gröna vik – hamnkapten Klas Åhlander, 070-5772499