Taxor och regler för uppläggning i Husvik
(
Regler fastställda i januari 2020)

 

Brännö Båtägare Förening (BBF) arrenderar och ansvarar för båtuppläggningen i Husvik på uppdrag från Brännö Bys Samfällighetsförening. Uppläggning av båtar och användning av utrustningen är reserverad för medlemmar i BBF.

 

Medlem som inte följer föreningens regler eller motarbetar dess ändamål eller intressen, kan uteslutas ur föreningen och förlorar sin rätt till båtuppläggningsplats.

 

·         Utöver medlemsavgiften, 250 kronor per år, debiteras för användning av BBF:s utrustning i Husvik (kärror, ramp, kommunalt vatten och elkraft) för varje båt 400kr. Alltså är grundavgiften i Husvik vid uppläggning av en båt 650 kronor per år.

 

·         Små båtar tas normalt upp tidigast 25 augusti och skall sjösättas senast 20:e juni.

 

·         Vinteruppläggning av större båtar gäller från 15 september till 10 juni. Upptagning och sjösättning med truck sker enligt schema som anslås på anslagstavlan i Husvik. BBF har ansvarsförsäkring, men truckföraren kan vägra lyft om han ej anser sig kunna ta ansvar. För varje lyft och förflyttning gäller följande taxa:

o    för varje båt, stor som liten - 1400kr

o    för av- och påmastning - 400kr

 

·         Under tiden för vinteruppläggning skall båtarna vara märkta med namn och telefonnummer.

 

·         Omedelbart efter sjösättning skall allt uppställningsmaterial så som pallningsvirke, vaggor, bockar och trailers tas hem. Kvarlämnat uppställningsmaterial körs bort för destruktion och debiteras 300kr.

 

·         Förflyttning av kvarstående båtar debiteras 500kr.

 

·         Platshyra för en mindre båt ingår i medlemsavgiften. Platshyra vid båtar större än 5 meter och vid fler än en båt debiteras:

                   - upp till 5.0 meter                                                 kr  100

                   - upp till 6.0 meter                                                 kr  200

                   - upp till 7.0 meter                                                 kr  300

                   - upp till 8.0 meter                                                 kr  400

 

·           För kanoter och jollar gäller 50 kr per styck. För en kajak blir avgiften alltså 300 kr, för två,350 kr osv.

 

·         Små båtar som tas upp med kärra skall ställas på anvisad plats och märks med namn + tfn. De stora båtar som tas upp med truck ställs i en inre rad på hamnplanen. Täckningen får där inte överstiga 3,0 meter över mark. De mindre båtarna ställs i två yttre rader med täckning högst får vara 2,5 meter. Truckföraren och hamnkaptenen ger anvisningar.

 

·         Uppläggning på sommaren kan tillåtas, och debiteras.  Denna sommaruppläggning kostar 2000kr.

 

·         Varje båtägare som nyttjar BBF's båtuppläggning och utrustning ansvarar för att:

-          respektera tidsgränserna för vinteruppläggning (undantag kan beviljas)

-          vårda och använda BBF's utrustning med förnuft. Överlasta inte kärran, pumpa upp hjul om nödvändigt, ta bort tång och sjögräs och spola av kärran efter att du använt den

-          hålla rent och snyggt. Plocka bort ditt, och gärna annat skräp

-          vara försiktig med eldfarliga vätskor

-          inte förorena miljön

-          att ej blockera passagen mellan inre och yttre raderna, denna passage är brandgata.

 

Vid förfrågan vänd Dig till Hamnkapten Janne Nyman

E-post: Mosevikarn@gmail.com

Tel: 031-971138